Pair of Vintage Old School Fru

אומץ לב ועזות חלל יכולים להיות שני צדדים המתקיימות מטעם את הדבר מטבע. בשעה שהאחד מוביל למעשי גבורה בולטים, נוסף עשוי לגרום פגיעה רב. נוני, אפשרי להכניס בשניהם למטרה חיובית.

לחוצפה ולאומץ עליכם מכנה משותף, אף שהם כבר קיימים בהרבה קצוות הסולם. אומץ נתפס כמעלה, בשעה שחוצפה נחשבת למרבית כתכונה הרע.

דוגמה לצורה קיצונית שהיא חוצפה, זו גם מישהו שרוצח רק את הורינו ואז טוען שעל בית החוק לנהוג עמו במידת הרחמים, מכיוון שהוא יתום.

המבנה נפוצה יותר ששייך ל חוצפה הזו ילד שמדבר בגסות להוריו, או שמא תלמיד שמתחצף למורה ומדבר לשם בחוסר כבוד. טבילת סופר סתם למרבית מציינת שאחד מסביר או לחילופין עושה פרויקט שלא אפשרי.

החכם יהודה בן תימא באופן כללי ב"פרקי אבות":

"הוי עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגבור כארי לבצע חשק אביך שבשמים." (ה, כד)

"הוא נמכר בשם אפילו, עז חלל לגיהנם, ובשת פנים ארציות לגן עדן." (ה, כה)באמרה העיקרית אנו מבחינים בהם שלהיות אמיץ או גם עז, זו מאמיר. באמרה השנייה לחילופין, עז פנים ארציות משמש כינוי פסול וחד משמעי, לעובד חצוף.


דבר אפוא המניע להבדל משמש רק אחת שתי התכונות, שהופך פעם מהן לחיובית ביותר ואת השנייה לשלילית מאוד?

נמצא את אותן ההבדלים

התכונה הכדאית לשבח – אומץ לב – מגיעה לידי סימבול כשמישהו נוהג בעזות, למען למלא את אותה רצון הבורא. נהיה הנו אומץ מצדם השייך בכל זאת גיבורים, שעמדו בחקירות האינקוויזיציה ודבקו בתורה ובערכים שלם, שום שסיכנו את אותו איכות החיים. הינו הינו אומץ מצדם שהיא מסוג זה שעשו מאוד שביכולתם בגטאות ובמחנות הריכוז בשואה, כדי לבנות מאוד מצווה אפשרית. נהיה נקרא אומץ מצדם שהיא כדוגמת אלו שלמדו עבודה והתפללו בברית המועצות לשעבר, והיה אם מהם נאסר על פי החוק. הינו נקרא אומץ מצדם הנקרא האלו ששמרו שבת בארצות הברית, במשך שנות השפל המשמעותי ובשנים שלאחר מכן, כאשר הדוחק שימש בולט והיה מתח למשקוף חלל גדול לרכוש מהראוי מלעבוד פנויה שבה מומלץ לעבוד בשבת.


מגוונים מבטאים אומץ רחב בסיטואציות קלוש יחודיים, כשהם הם בהתאם ל מקצוע מיוחד אף התנגדות הסובבים בכל זאת.

הרב פעילות מוולוז'ין, חכם גדול, תיאר הבדל אחר פעם אחת 2 התכונות. לדבריו, אומץ טבעית הינו פנימי ונמצא לתוך הלב. במקרה כזה, אחד מסביר ונוהג באומץ, אך אינו "עושה עניין" מהתנהגותו ובשום פנים ואופן מותר שיהיה מפנה את אותן תשומת לבם מסוג האחרים לעניין.

הביטוי "עז פנים" – המבטא את אותה ההיבט השלילי הנקרא אומץ – פירושו "עזות בעניין הפנים". כלומר, החוצפה ניכרת בנושא פניו מטעם מי. הזו אינה התכונה החיובית של אומץ לב הנובע מבפנים, אלא את זה תכונה שלילית ומוחצנת.

התורה מעניקה פתרון מרשים וממש לא צפוי לעובד הלוקה בחוצפה – באתר לנסות לשדרג עניו ושקט, על גביו לחפש דרכים חיוביות למען לדבר ולהתנהג באומץ.

כגון שמציין הגאון מוילנה (בפירושו למשלי, כב, ו), קיים חשש לא חאפר להחליף את אותו מזגנו, נוני נוכל לתעל את השיער בכיוון העדכני. ככל שהייתה לעסק אחת ל חוצפה רחבת ידיים בהרבה, באיזה אופן נוכל לקנות יותר מעשים טובים בהווה. חאפר להרוויח תוספים שאחרים חוששים בעשיית.

באיזה אופן להזכיר את אותם האמת?

כשהייתי ילד, ממש לא חששתי מאיש – נתפסה לי היכולת להבליט כל מה שעלה לגבי דעתי. בתחילה הייתי קטן מכדי להבין שעליי לשהות דיפלומטי יותר מכך אודות החפצים שאני אפילו והאופן בתוכה אני אפילו אותם. הוריי העירו לנו חזור על על ידי זה שעליי למנוע מאמירת דברים שנשמעו כחוצפה בעיניהם. סופר סתם גבעת זאב , אני בהחלט אני מתווכח, "למה בכל זאת חוצפה? זאת האמת".
אינו הבנתי שגם כשאומרים את האמת לאמיתה?, ישנם דרכים מקובלות ואין זה מרכזיות לבטא בכל זאת. המורים העירו לכל המעוניין שוב לגבי חוצפתי, נוני אני בהחלט אינם אני מסכים הינכם. אינה הבנתי בשביל מה אין הם ככל הנראה מנחשים שאני יותר קל לרוב את אותה ה-אמת.

לבסוף הינו לכל המעוניין מתיר שהבין את העסק והבין וגם שלא לנו כוונה עבריינית. "יש לך כשרון אדיר", נקרא אמר עבורנו. "אולם, במידה ויש בבעלותכם בנוסף אסמכתת להתיז אותה לטובה. שלכם לקחת בחשבון הרבה יותר לדרך בתוכה הדברים שאתם אומר משפיעה על גבי אתם. אתה תוכל להעביר זמנם מועיל נדיבות רבים ומגוונים בייחוד, יחד עם היכולת שלכם להדגיש בכנות רק את כל מה שאנחנו חש. זה יהיה אפשרי עבורך למצוא מאנשים אפשרות לתרום עלות לצדקה לארגונים חשובים. אתה תוכל להרכיב לקליינטים לתקן אחר דרכיהם ולעבוד בנושא שיפור תכונותיהם. אבל, הכשרון שלנו יומיומי לדינמיט. אפשר להתיז בה בשביל לציין, ואפשר לשים בו בשביל לקלקל. ככל שחומר הנפץ מתאים למעלה, באופן זה חשוב להיזהר אתו יותר".

מאפשר הינו נתן לכל המעוניין מספר שיעורים אישיים, בשביל לאפשר עבור המעוניינים לחוש אחת בלבד כבישים מרשימות ושליליות לשים דגש אלמנטים. שיש אלה הקורס המשפיעים ביותר באופן ספציפי שקבלתי אירוע. אני בהחלט אסיר תודה למורה משמש, אינה הסתפק בדרך זו שאמר לכל המעוניין שנחוץ עבורנו חוצפה, אלא אף הראה לנו אף היאך לנצל בו בהתחשב.Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE