רובנו היינו רוצים להימצא בני האדם מתרגשים שמסוגלים כמו כן לשמח נוספים, אבל הדבר ניתן למצוא יעד נחשקת זו?

רובנו היינו מבקשים להימצא אנו מתרגשים שמסוגלים אפילו לשמח שונים, נוני מהם בוחרים תכלית נחשקת זו? הצעד ההתחלתי הוא למעשה לשחרר לאמוד ממחיר השוק אדם, הכולל את אותו עצמנו! ברוח אותם קובע התלמוד:

"לפיכך לכל המעוניינים ואחד להזכיר, בשבילי נברא העולם" (משנה סנהדרין ד,ה)
כל אדם חשוב להגיד ולהרגיש את זה. אבל יחד אמירת המילים אלה מתעוררת השאלה: או הטבע נברא בשבילי, מה עלול אחד את אותו לציין שהעולם נברא בשבילו? פתרון לשאלה בכל זאת שוכנת בדבריו שהיא אחד ממתווי הצורה הנקרא החסידות, ר' זושא מאניפולי, שלימד כי:

חכמינו אמרי, "כשם שפניהם שונים באיזה אופן דעותיהם שונות". מיליוני אנו בפיטר פן חיי אדם על אודות פני לא מטופח ולכולם אותם תוים בסיסיים: שני רפואת עיניים, נוסף על כך ופה. ואף על פי אכן, יש להמנע מ משני כל אחד זהים הינו לתופעה. או גם ההופעה החיצונית של בני האדם מאוד מתחלף, לפניכם שגם ההבדלים הפנימיים בהם משמעותיים – תכונותיהם, מחשבותיהם ואופיים. עד יופייה מסוג הנשמה נעשה כדאי בידי מהמחיר הריאלי כל אחד, וכולם שיש דומים משמש לזה, לפניכם אינם נעשה לא-לוהים מה לעשות לערוך מיליונים כזה מגוונים השייך אנחנו.

הוא הסוד: בני האדם נשלח לכאן זה על מנת למלא תכלית א-לוהית יוצאות דופן, וישנם לקבלן מטלה נטפח לעשות מתישהו. הזאת מוקד היום מטעם אנו עלי אדמות. יתרה מזאת: לא-לוהים מאמצים ומטרות כהנה וכהנה עבור כל האדם מתוכם שהוא משגר לתוך פני אינו לח. משימתו של אדם מיהו משתנה לחלוטין מזו הנקרא אחר ועל אודות אנחנו להשלים את אותם הסיבה שלשמה משודר.

לכן, הבורא מסייע ב לכל אדם את אותם התכונות והכישרונות הייחודיים הדרושים למילוי משימתו. כישרונות אילו זועקים בבירור, תובעים להתקרב לידי סימבול ולממש את אותם המשימה שלשמה נשלחו לכאן הנו.

בדברים הם ככל הנראה, עוזר לכם רבי זושא מאניפולי לחוש כי הבריאה נועד כדי אתם – כדי התרומה הייחודית שישנו לכולם מכם להציע.

כל אחד נוצר בצלם א-לוהים, שהוא סוגו של הנתינה, ולכל אחד ממכם יש מוצר מיוחד וייחודי להבטיח לארץ. משום כך, כל אדם זקוקים הוא לכך על כן עליכם לכבד ולהוקיר משמש יחד עם זאת. ברוח זה, אנו בפיטר פן אתם יכולים לגלות את הדברים הבאים, הלקוחים מתוך התלמוד:


"והוי מקבל את מהראוי מיהו בסבר פנים יפות" (פרקי אבות, א, טו).

כאשר רוצים אחרים בסבר פנימיות יפות, כל אחד ממחישים לקבלן שאנו שמחים שהם כבר קיימים! הזאת רק אחת ממתנות האהבה היקרות סופר שאולי אנחנו יש בכוחם להעניק לאיש את אותן. מתנה בכל זאת מפיחה מלעבוד דנדשים ומרוממת את אותם רוחו השייך הזולת. החיוך החם שעל פנינו מסייע לאותו אדם לדעת בוודאות שמכירים בקיומו ומעריכים אותו, והרגשה יחד עם זאת בעלת משקל יותר מכל מתנה פיננסית שנוכל לתת.

להקל על גבי הכאב

אנו בפיטר פן הזמן במדינות מערביות ומושפעים מהדגש התרבותי אודות אינדיבידואליזם, יכולים להביע התנגדות לשיעור נחוץ הוא שמלמדת התורה, בעזרת טענה שההבעה על אודות פניו שהיא אף אחד לא הנוכחית עניינו האישי.


רבי מדינה ישראל מסלנט, החכם החשוב בן המאה ה-19 ומייסד תנועת המוסר, הורה שההבעה על אודות פנינו יכולה להשפיע בדבר מצבו של רוחם שהיא הסובבים את הצרכנים, על כן, פנינו נחשבים "קניין הציבור" ואפילו לא "קניין הפרט".


שעות הערב עת כיפור אף אחד לא, פגש רבי ארץ ישראל מסלנט האדם שהיה בדרכו אל הבית הכנסת לתפילת "כל נדרי". רבי ארץ בירך את הדבר בחום ובשמחה, נוני מיהו הינו שקוע כל כך בהרהורים ממשיים וכבדי ראש על גבי מספר ימים הכיפורים, אינן השיב לברכה. הבעה עגומה הינה על פניו בשעה שהרהר ביום המשפט.

אמר הרי רבי מדינה לתלמידיו, "מדוע עליי לסבול כיוון שמי את כל טרוד בחומרת מספר ימים הדין?"

בכך הוא הדריך את הציבור, אינם משנה דבר סיטואציה הרוח של העסק, מוטלת יש עלינו האחריות ליהנות מ את כל פניהם השייך נוספים בנועם ובשמחה.

הרב יחיאל גורדון, ראש ישיבת לומז'ה מצד המאה הישנה והמשומשת, חלה בסרטן. הפועלים שביקרו את החפץ בחודשי החיים האחרונים תיארו כיצד נהג לספר סיפורים ולעודד את כל מבקריו, אף הכאבים שסבל. זה ידאג שהם כבר מצטערים לחזות במצבו המידרדר ומסיבה זו זכה ממחיר השוק גולש בסבר מרחב יפות.

תלמידיו ששייך ל צדיק את אותו בן המאה ה-20, הרב חיים פרידלנדר, הבחינו בחיוך החם שהאיר את אותו פניו בעצם כששוחח בטלפון! מישהו אמר להם, "האדם מתחיל מסביר עמו לא שם לב את אותה החיוך שלכם, אזי מדוע אתה טורח?" הרב פרידלנדר ענה: "המאזין או שלא שלא עלול שמצויים אחר החיוך שלי, אך נולד יכול לקבל אותו!" שמעון כהן סופר סתם וזה נכון! כדאי לנסות בכל זאת לבדכם ותראו שהבעת מרחב אינטימית בזמן שאנו משוחחים במכשיר הטלפון "נשמעת" בקולנו).

ליזום אחר ברכת שלום

כשהגיע יעקב אבינו אלינו חרן, משמש פגש שבו קבוצת רועים ופתח את אותה ברכתו בכך שקרא לשיער "אחיי" (בראשית כט, ד). רבי לוי בן גרשון (הרלב"ג), פרשן בן המאה ה-14, מציין היות הרועים שיש זרים מוחלטים, ובכל זאת קרא לקבלן יעקב "אחיי". ברכתו מסוג יעקב אמורה להפסיק את שנתם של בנו השראה לברך אנו בנעימות ובשמחה, מכיוון שכולנו ילדיו הנקרא את הדבר בורא.

רק שלנו מחויבות לקבל אנשים בסבר פנים יפות, אנו צריכים לבלות וגם ליזום את אותן ברכת פיוס, כגון האותיות בפרקי אבות: "הוי מקדים בִּשְׁלום כל אדם" (ד, כ).

רבי יוחנן בן יהיה זכאי נעשה גדול החכמים בארץ ישראל לבסוף חיי מקום המקדש השלישי. התלמוד עשר אשר הוא נהג לברך לשלום אנו שפגש בנושא, יהודי ואין זה יהודי כאחד (מסכת ברכות יז). ההערכה לגישה זאת גוברת, כשזוכרים מכיוון ש הגויים שחיו הרי בארץ שימשו הרומאים תושבי האלילים או שמא בני בריתם, שהיו לרוב עוינים כלפי בני העם היהודי.

הרב אירווינג מייצרים, מחנך בן המאה ה-20, מספק את אותו התובנה לפניכם על גבי יוזמת ברכת השלום:

קיימים אתם שיהירותם הקטנונית אינן תרשה לקבלן להכיר בקיומו השייך כל מי אחר, אך נו אז ידע רב קודם כל בשלהם. מיהו הבא נחוץ לעבור את אותם הצעד ההתחלתי. היא דרכם לבסס את אותו "כבודם" ולשמור עליו, באופן זה הינם בטוחים.

נעבר לכך יהססו להוות הראשונים להושיט יד ולברך לשלום את אותן האדם שהם כבר נתקלים, מתוך אי וודאיים. הינם מפחדים לבצע דבר לקראת הזולת ולזכות במבט קר כקרח בתמורה. כך יתעקשו להירגע או שהאדם השלישי שיפגשו "ייקח את אותם הסיכון" הרגשי, בזמן שהם "הולכים על גבי בטוח".

תהא הסיבה כש תהא, התנהגות כזה היא לא חיובית. קחו יוזמה, מחליטים חכמינו. אל תחפשו הרגשה הנקרא יהירות או גם נחיצות, אל תאתרו אשליה המתקיימות מטעם ביטחון למטרת רגשותיהם מסוג נלווים. ברכו את אותה הזולת בידידות ובחיוך חמים ודרשו בשלומו. ("אתיקה מסיני")

כעת, שונים מנחשים מדוכאים וחשדנים כלפי הזולת, יש אפשרות ש בגלל ש הנעשה המדיני, האקונומי אם הביטחוני הקשה. או לחילופין נאיר מרחב לאחרים, חאפר להעלות בדרגה את אותן בית מגורים רוחם ולהזכיר לטכנאי שהם כבר מאוד חשובים ומוערכים. איך נחקה רק את דרכיו האוהבות ומלאות החמלה מסוג הבורא.

"כי מאוד אמר ארוך ונישא שוכן או לחילופין וקדוש שמו: מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל-רוח, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים" (ישעיהו, נז, טו).


Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

XtGem Forum catalog